Feb 25, 2020   7:43 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Identification number: 11598
University e-mail: andrej.babinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Improvements of navigation capabilities of a robotic agent
Written by (author): doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvýšenie navigačných schopností robotického agenta
Summary:Keďže mobilné roboty intenzívne prenikajú nielen do špeciálnych aplikačných sfér, do priemyslu, ale aj do domácností medzi bežných ľudí, problematika bezkolíznej navigácie je veľmi aktuálna. Navyše dochádza k zlepšovaniu senzorického vybavenia, preto je nevyhnutné, aby aj navigačné metódy dokázali naplno využiť ich vlastnosti. Táto dizertačná práca sa venuje analýze a revízii existujúcich lokálnych navigačných metód postavených najmä na princípe metódy VFH. Ťažiskom práce je návrh nových modifikácii histogramových algoritmov, ktoré vo všeobecnosti zlepšujú vlastnosti metód a navyše umožňujú využiť potenciál moderných snímačov, akým je napríklad laserový skener. Okrem toho sú predstavené aj modifikácie, ktoré zabezpečia bezkolíznu navigáciu v prostredí s pohyblivými prekážkami. Všetky nové úpravy sú podrobené analýze a experimentálnemu overeniu. Rovnako sú aj porovnané výsledky získané použitím klasických a modifikovaných metód. Experimenty dokazujú opodstatnenosť i technickú realizovateľnosť navrhnutých metód.
Key words:Mobilný robot, navigácia, VFH, laserový skener, pohyblivé prekážky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited