27. 10. 2020  19:17 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Rodina, PhD.
Identifikačné číslo: 11924
Univerzitný e-mail: jozef.rodina [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

     
     Výučba     
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vývojový kit pre mobilnú robotiku
Autor: Ing. Pavol Marcinek
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Oponent:
Ing. Lukáš Palkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vývojový kit pre mobilnú robotiku
Abstrakt:
Táto práca popisuje vývoj kitu pre mobilnú robotiku. Prvá časť práce sa zaoberá skúmaním už existujúcich riešení. Ako vzorka boli vybraté projekty ktoré sa najviac presadili. Tie sa Líšia ako výkonom, tak cenou. Na týchto riešeniach boli identifikované nedostatky a do požiadaviek na nový kit boli zahrnuté vylepšenia z analýzy trhu ktoré zároveň brali do úvahy finančné a časové možnosti projektu. Po špecifikácií požiadaviek bolo potrebné vybrať snímače ktoré sa najviac používajú. Vybrali sa programy na návrh kitu. Spracovali sa požiadavky a navrhli sa schémy a dosky plošných spojov. Vygenerovali sa podklady pre výrobu. Zhotovil sa základný firmvér ktorý obsahuje RTOS, základné knižnice a knižnice pre senzory.Tiež sa pripravili demo aplikácie ukazujúcu možnosti RTOS na reálnom robotovi. Táto práca by sa mohla stať univerzálnou riadiacou doskou pre viacero druhov robotov. Spolu s kvalitným softvérom využívajúcim vlákna a s dobrými knižnicami by sa kit mohol stať silným konkurentom pre platformu arduino a poskytnúť žiakom viac možností na kreativitu.
Kľúčové slová:
ARM procesor, arduino, HC-SR04, EAGLE, CoOS, RTOS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene