24. 10. 2020  11:29 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Rodina, PhD.
Identifikačné číslo: 11924
Univerzitný e-mail: jozef.rodina [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

     
     
          
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh riadiacého systému pre autopilota
Autor:
Ing. Tomáš Baxa
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Kostroš
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh riadiacého systému pre autopilota
Abstrakt:
Táto práca sa venuje navrhnutiu dosky plošných spojov obsahujúcej snímače potrebné pre riadenie lietajúceho stroja typu quadrokopter. Zahŕňa aj vytvorenie softvérového rozhrania na vývojovej platforme STM32F407 DISCOVERY. Softvérové rozhranie obsahuje funkcie na prácu so snímačmi obsiahnutými na PCB. V práci sa nachádza stručný prehľad vývoja histórie quadrokopterov od ich vzniku v podobe spojenia štyroch helikoptér v oblasti zadnej vrtule až po súčasné projekty venujúce sa ich miniaturizácii a integrácii s pozemnými autonómnymi vozidlami. Ďalej sú v práci stručne charakterizované riešenia viacerých súčasných projektov venujúcich sa vývoju hardvérových platforiem a poprípade aj aplikáciu softvérového prostredia pre ich diaľkové riadenie. Jadro práce spočíva v opise nárokoch na merania jednotlivých veličín ústiacich do výberu nasledovných snímačov a to MPU-6050 v pozícii gyroskopu a akcelerometra, HMC5883L v pozícii magnetometra a MS5611 (BMP180 pre softvérové rozhranie) v pozícii barometra. Táto časť sa zaberá aj inicializáciou týchto snímačov a spracovaním ich výstupov. Práca informuje o spracovávaní meraných dát zo snímačov z I2C zbernice a pojednáva o možnostiach ich ďalšieho spracovania za účelom zvýšenia presnosti merania žiadaných veličín. Na záver sa práca zaoberá procesom testovania jednotlivých zariadení. Testovanie bolo realizované na základe vlastností zariadení v stavoch umožňujúcich predpokladanie ich výstupu. Výsledky tejto práce sú aplikovateľné pri riadení lietajúcich strojov typu quadrokopter, pričom je možné ich využiť aj v širšom rozsahu napr. riadení iných druhov lietajúcich strojov, riadenie pozemných vozidiel, stabilizácia iných druhov pohyblivých objektov (kamera a pod.).
Kľúčové slová:akcelerometer, Quadrokopter, I2C zbernica, gyroskop, barometer, magnetometer

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene