24. 10. 2020  11:57 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Rodina, PhD.
Identifikačné číslo: 11924
Univerzitný e-mail: jozef.rodina [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh inteligentného bezsenzorového BLDC meniča pre mobilnú robotiku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh inteligentného bezsenzorového BLDC meniča pre mobilnú robotiku
Abstrakt:Práca sa zaoberá riadením BLDC motora. Rozvoj mikroprocesorovej techniky umožnil čoraz častejšie využitie BLDC motorov. Takéto motory neobsahujú mechanický komutátor a preto je potrebné riadiť komutáciu elektronicky. Existujú dve hlavné metódy elektronickej komutácie a to senzorová a bezsenzorová. Pri senzorovej komutácii je riadenie BLDC motora pomerne jednoduché z toho titulu, že informáciu o polohe rotora voči statoru udávajú senzory integrované vo vnútri motora. Pri bezsenzorovej komutácii je to ťažšie, pretože je nutné merať napätia indukujúce sa v neaktívnych vinutiach motora a následne ich analyzovať, aby bolo možné určiť správny okamih komutácie. Pri nesprávnom určení okamihu komutácie rapídne klesá účinnosť, vzrastá zvlnenie prúdu a tým pádom aj momentu motora. Práca pojednáva o rôznych metódach elektronickej komutácie a návrhu mikroprocesorovej riadiacej elektroniky, ktorá využíva bezsenzorovú komutáciu pre riadenie pohonov mobilných robotov. Kľúčovou úlohou práce je návrh riadiacej a výkonovej elektroniky spolu s aplikáciou algoritmu bezsenzorovej komutácie.
Kľúčové slová:
mikroprocesorové riadenie motora, elektronická komutácia, bezsenzorové riadenie, BLDC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene