Dec 12, 2019   6:53 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Ing. Juraj Spišiak
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh bytového domu z konštrukčného, statického a technologického hľadiska. Výsledkom je výkresová dokumentácia dvadsaťdvapodlažného bytového domu s plochou strechou, projekt organizácie výstavby, výkres zariadenia staveniska, časový plán výstavby hrubej stavby a technologický predpis dreveného fasádneho obkladu bytového domu. Mojim cieľom v časti konštrukcií bolo navrhnúť čo najpohodlnejšiu dispozíciu s ohľadom na budúcich užívateľov s využitím voľnej dispozícií skeletového systému v rámci jedného bytu. Vo výkrese zariadenia staveniska som sa snažil využiť pozemok staveniska čo najefektívnejšie pre praktickú funkčnosť počas realizácie stavby. Časový plán výstavby informuje o priebehu stavebných prác v čase. Pri jeho spracovaní som prihliadal na úsporu času a dodržanie technologických prestávok.
Key words:fasádny, obklad, drevený

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited