27. 10. 2020  14:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Juraj Spišiak
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh bytového domu z konštrukčného, statického a technologického hľadiska. Výsledkom je výkresová dokumentácia dvadsaťdvapodlažného bytového domu s plochou strechou, projekt organizácie výstavby, výkres zariadenia staveniska, časový plán výstavby hrubej stavby a technologický predpis dreveného fasádneho obkladu bytového domu. Mojim cieľom v časti konštrukcií bolo navrhnúť čo najpohodlnejšiu dispozíciu s ohľadom na budúcich užívateľov s využitím voľnej dispozícií skeletového systému v rámci jedného bytu. Vo výkrese zariadenia staveniska som sa snažil využiť pozemok staveniska čo najefektívnejšie pre praktickú funkčnosť počas realizácie stavby. Časový plán výstavby informuje o priebehu stavebných prác v čase. Pri jeho spracovaní som prihliadal na úsporu času a dodržanie technologických prestávok.
Kľúčové slová:
fasádny, obklad, drevený

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene