Oct 24, 2019   2:18 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The residental building
Written by (author): Ing. Mariana Kotuliaková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:ABSTRAKT Zadaním mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie projektu organizácie výstavby bytovému domu v Bratislave - Petržalke, ďalej časový plán hrubej stavby a technologický predpis: osadenie fasádneho lešenia. Projekt organizácie výstavby obsahuje návrh administratívnych a sociálnych zariadení, potrebu vody a elektrickej energie na stavenisku. Dôležitou súčasťou projektu organizácie výstavby je časový plán, ktorý obsahuje technologický normál, harmonogram nasadenia pracovníkov a stavebných mechanizmov použitých na stavenisku. Mojou úlohou v technologickom predpise bolo vypracovať návod na realizáciu ľahkého fasádneho lešenia na danom bytovom dome. Súčasťou zadania bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu k bytovému domu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie som použila program AutoCad 2013 a na písanie textovej časti Microsoft Word. Časový plán a ostatné tabuľky som vytvárala v programe Microsoft Excel. Pre výpočet momentov prievlaku som použila program IDA NEXIS, na výpočet výstuže som použila program EC2.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, ľahké fasádne lešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited