28. 10. 2020  7:24 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Mariana Kotuliaková
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
ABSTRAKT Zadaním mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie projektu organizácie výstavby bytovému domu v Bratislave - Petržalke, ďalej časový plán hrubej stavby a technologický predpis: osadenie fasádneho lešenia. Projekt organizácie výstavby obsahuje návrh administratívnych a sociálnych zariadení, potrebu vody a elektrickej energie na stavenisku. Dôležitou súčasťou projektu organizácie výstavby je časový plán, ktorý obsahuje technologický normál, harmonogram nasadenia pracovníkov a stavebných mechanizmov použitých na stavenisku. Mojou úlohou v technologickom predpise bolo vypracovať návod na realizáciu ľahkého fasádneho lešenia na danom bytovom dome. Súčasťou zadania bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu k bytovému domu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie som použila program AutoCad 2013 a na písanie textovej časti Microsoft Word. Časový plán a ostatné tabuľky som vytvárala v programe Microsoft Excel. Pre výpočet momentov prievlaku som použila program IDA NEXIS, na výpočet výstuže som použila program EC2.
Kľúčové slová:bytový dom, projekt organizácie výstavby, ľahké fasádne lešenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene