22. 11. 2019  22:13 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Mariana Kotuliaková
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:ABSTRAKT Zadaním mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie projektu organizácie výstavby bytovému domu v Bratislave - Petržalke, ďalej časový plán hrubej stavby a technologický predpis: osadenie fasádneho lešenia. Projekt organizácie výstavby obsahuje návrh administratívnych a sociálnych zariadení, potrebu vody a elektrickej energie na stavenisku. Dôležitou súčasťou projektu organizácie výstavby je časový plán, ktorý obsahuje technologický normál, harmonogram nasadenia pracovníkov a stavebných mechanizmov použitých na stavenisku. Mojou úlohou v technologickom predpise bolo vypracovať návod na realizáciu ľahkého fasádneho lešenia na danom bytovom dome. Súčasťou zadania bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu k bytovému domu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie som použila program AutoCad 2013 a na písanie textovej časti Microsoft Word. Časový plán a ostatné tabuľky som vytvárala v programe Microsoft Excel. Pre výpočet momentov prievlaku som použila program IDA NEXIS, na výpočet výstuže som použila program EC2.
Kľúčové slová:bytový dom, projekt organizácie výstavby, ľahké fasádne lešenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene