Oct 19, 2019   4:46 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Petra Janovičová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej bakalárskej práce je koncept výstavby polyfunkčného bytového domu. Moja práca zahŕňa projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na výstavbu hrubej stavby, koordinačnú situáciu organizácie výstavby. Samostatnou odbornou časťou je technologický predpis montáže okenných výplní z plastových profilov. Náplňou projektu organizácie výstavby je systematické plánovanie a zvolenie najvhodnejších postupov pri realizácii výstavby polyfunkčného bytového domu. V koordinačnej situácii projektu organizácie výstavby je vyznačená poloha žeriava, polohy skládok, vyznačená plánovaná dočasná stavenisková komunikácia a vyznačené miestne staveniskové napojenia na inžinierske siete. Pri riešení koordinačnej situácie organizácie výstavby boli nezanedbateľné kritériá bezpečnosť a ochrana životného prostredia. Obsahom technickej správy k projektu organizácie výstavby sú všetky skutočnosti a detaily o pripravovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, ktoré nie sú zrejmé z projektu organizácie výstavby. Časový plán výstavby je vyhotovený tak, aby boli čo najefektívnejšie využité pracovné sily a čas s ohľadom na technologické prestávky jednotlivých procesov a priestor, ktorý majú jednotliví pracovníci k dispozícii. Technologický predpis na montáž plastových okien bol vytvorený tak, aby zvolil najvhodnejšiu technológiu montáže okenných konštrukcií a aby vytvoril čo najpriaznivejšie vnútorného prostredie budovy. Vytvorením technologického predpisu montáže okien sme dostali prehľad o postupe jednotlivých prác, množstve pracovníkov a použitého materiálu, objemu stavebného náradia potrebného k osádzaniu okien.
Key words:projekt organizácie výstavby, bytový dom, okná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited