19. 2. 2020  1:35 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončeno

Absolvent     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Kováč
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Dôležitou úlohou pri vypracovaní záverečnej práce bytového domu, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie POV hrubej stavby . Pri riešení tohto projektu, bolo potrebné vyhotoviť technickú správu k POV, ďalej výkresovú časť, ktorá zahŕňala situáciu k POV a časový plán. V situácii je vyznačené rozvrhnutie stavebného objektu, vrátané všetkých skladovacích a predprípravných plôch, návrh stavebnej komunikácie, administratívnych a sociálnych zariadení, napojenie na inžinierske siete a navrhnutie a umiestnenie žeriavu. Žeriav s posuvným systémom bol navrhnutý tak, aby dokázal pokryť celý stavebný objekt a tým bola zabezpečená rýchla a jednoduchá výstavba objektu. Ďalšou časťou vyhotovenia POV bolo podrobné rozpracovanie časového planú stavebného objektu, vrátane zastrešenia. V ďalšom kroku vypracovania bakalárskej práce, bolo riešenie technologického predpisu, v ktorom je podrobne rozpracovaný a opísaný postup vyhotovenia plochej extenzívnej zelenej strechy s nenáročnou vegetáciou.
Klíčová slova:Bytový dom, Zelená strecha, Plochá strecha, Polyfunkcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně