30. 10. 2020  9:19 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Martin Kováč
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:
Dôležitou úlohou pri vypracovaní záverečnej práce bytového domu, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie POV hrubej stavby . Pri riešení tohto projektu, bolo potrebné vyhotoviť technickú správu k POV, ďalej výkresovú časť, ktorá zahŕňala situáciu k POV a časový plán. V situácii je vyznačené rozvrhnutie stavebného objektu, vrátané všetkých skladovacích a predprípravných plôch, návrh stavebnej komunikácie, administratívnych a sociálnych zariadení, napojenie na inžinierske siete a navrhnutie a umiestnenie žeriavu. Žeriav s posuvným systémom bol navrhnutý tak, aby dokázal pokryť celý stavebný objekt a tým bola zabezpečená rýchla a jednoduchá výstavba objektu. Ďalšou časťou vyhotovenia POV bolo podrobné rozpracovanie časového planú stavebného objektu, vrátane zastrešenia. V ďalšom kroku vypracovania bakalárskej práce, bolo riešenie technologického predpisu, v ktorom je podrobne rozpracovaný a opísaný postup vyhotovenia plochej extenzívnej zelenej strechy s nenáročnou vegetáciou.
Kľúčové slová:
Bytový dom, Zelená strecha, Plochá strecha, Polyfunkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene