Oct 14, 2019   12:21 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bytový dom
Written by (author): Ing. Roman Jesenský
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Mojou náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu organizácie výstavby pre bytový dom a technologický predpis pre vyhotovenie plochej strechy. Projekt organizácie výstavby sa skladá z textovej časti -- technickej správy k POV s časovým plánom výstavby. Ďalšiu časť tvorí situácia projektu organizácie výstavby, v ktorej je rozpracované zariadenie staveniska. V technologickom predpise je rozpracovaný postup vyhotovenia zateplenej plochej strechy s povlakovou krytinou z PVC fólie s použitými materiálmi a mechanizmami. Súčasťou práce bolo taktiež vypracovanie realizačnej dokumentácie a statiky pre bytový dom.
Key words:zateplena , plocha, strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited