19. 11. 2019  6:34 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dominik Kajan
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom vypracovania záverečnej práce bol návrh a riešenie problematiky výstavby bytového domu. Práca sa delí na tri základné časti. Prvá časť, technológia stavby obsahuje organizáciu realizácie hrubej stavby a jej jednotlivých stavebných procesov v čase a priestore, s detailnejším zameraním na vodovodnú prípojku. Charakterizuje návrh rozmiestnenia staveniska, časový plán výstavby, stavebné stroje a zariadenia. Zaoberá sa taktiež ochranou zdravia pri práci i životným prostredím. Druhá časť, konštrukcie pozemných stavieb, obsahuje výkresovú dokumentáciu potrebnú k realizácii objektu, ktorá je detailnejšie popísaná v priloženej technickej správe. Posledná tretia časť, statika, sa zaoberá od návrhu nosného systému, až po výkresy výstuže nosných prvkov. Všetky nejasnosti vo výkresoch objasňuje technická správa.
Klíčová slova:bytový dom, časový plán výstavby, vodovodná prípojka, výstavba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně