17. 11. 2019  7:51 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dominik Kajan
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom vypracovania záverečnej práce bol návrh a riešenie problematiky výstavby bytového domu. Práca sa delí na tri základné časti. Prvá časť, technológia stavby obsahuje organizáciu realizácie hrubej stavby a jej jednotlivých stavebných procesov v čase a priestore, s detailnejším zameraním na vodovodnú prípojku. Charakterizuje návrh rozmiestnenia staveniska, časový plán výstavby, stavebné stroje a zariadenia. Zaoberá sa taktiež ochranou zdravia pri práci i životným prostredím. Druhá časť, konštrukcie pozemných stavieb, obsahuje výkresovú dokumentáciu potrebnú k realizácii objektu, ktorá je detailnejšie popísaná v priloženej technickej správe. Posledná tretia časť, statika, sa zaoberá od návrhu nosného systému, až po výkresy výstuže nosných prvkov. Všetky nejasnosti vo výkresoch objasňuje technická správa.
Kľúčové slová:bytový dom, časový plán výstavby, vodovodná prípojka, výstavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene