Oct 15, 2019   2:01 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Martin Jurica
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Obsah bakalárskej práce je rozdelený na tri hlavné tematické celky. Prvý tematický celok je technológia stavieb. Tento tematický celok sa skladá z projektu organizácie výstavby bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu a situáciu k projektu organizácie výstavby. Ďalej obsahuje časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu bytového domu a v neposlednom rade sa tu nachádza aj technologický predpis na realizáciu hydroizolácie spodnej stavby a protiradónovej ochrany. Druhý tematický celok sa týka konštrukcie pozemných stavieb. V tomto celku sa v bakalárskej práci nachádza technická správa z konštrukcií a v prílohe výkresy situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia a typického podlažia, zvislý rez schodiskom, technický pohľad a výkres troch detailov tematického konštrukčného celku, v prípade mojej bakalárskej práce ide o tri detaily plochej strechy. Posledným tematickým celkom je statika, kde sa nachádza technická správa zo statiky a v prílohe výkres schodiska, výkres tvaru, výkres vystuženia schodiskového ramena a výpočtová dokumentácia obsahujúca statické výpočty.
Key words:hydroizolácia, projekt organizácie výstavby, protiradónová ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited