18. 11. 2019  12:08 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Jurica
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Obsah bakalárskej práce je rozdelený na tri hlavné tematické celky. Prvý tematický celok je technológia stavieb. Tento tematický celok sa skladá z projektu organizácie výstavby bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu a situáciu k projektu organizácie výstavby. Ďalej obsahuje časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu bytového domu a v neposlednom rade sa tu nachádza aj technologický predpis na realizáciu hydroizolácie spodnej stavby a protiradónovej ochrany. Druhý tematický celok sa týka konštrukcie pozemných stavieb. V tomto celku sa v bakalárskej práci nachádza technická správa z konštrukcií a v prílohe výkresy situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia a typického podlažia, zvislý rez schodiskom, technický pohľad a výkres troch detailov tematického konštrukčného celku, v prípade mojej bakalárskej práce ide o tri detaily plochej strechy. Posledným tematickým celkom je statika, kde sa nachádza technická správa zo statiky a v prílohe výkres schodiska, výkres tvaru, výkres vystuženia schodiskového ramena a výpočtová dokumentácia obsahujúca statické výpočty.
Klíčová slova:hydroizolácia, projekt organizácie výstavby, protiradónová ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně