27. 10. 2020  14:20 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Martin Jurica
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Obsah bakalárskej práce je rozdelený na tri hlavné tematické celky. Prvý tematický celok je technológia stavieb. Tento tematický celok sa skladá z projektu organizácie výstavby bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu a situáciu k projektu organizácie výstavby. Ďalej obsahuje časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu bytového domu a v neposlednom rade sa tu nachádza aj technologický predpis na realizáciu hydroizolácie spodnej stavby a protiradónovej ochrany. Druhý tematický celok sa týka konštrukcie pozemných stavieb. V tomto celku sa v bakalárskej práci nachádza technická správa z konštrukcií a v prílohe výkresy situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia a typického podlažia, zvislý rez schodiskom, technický pohľad a výkres troch detailov tematického konštrukčného celku, v prípade mojej bakalárskej práce ide o tri detaily plochej strechy. Posledným tematickým celkom je statika, kde sa nachádza technická správa zo statiky a v prílohe výkres schodiska, výkres tvaru, výkres vystuženia schodiskového ramena a výpočtová dokumentácia obsahujúca statické výpočty.
Kľúčové slová:
hydroizolácia, projekt organizácie výstavby, protiradónová ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene