Oct 17, 2019   5:31 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Ing. Jakub Rychtárik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cielom záverecnej práce bolo vypracovanie viacerých dokumentov, potrebných pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebného diela. Bakalárska práca je rozdelená na textovú a výkresovú cast. Textová cast obsahuje technické správy k projektu organizácie výstavby, ku konštrukcnému riešeniu bytového domu a k statike, statický výpocet a technologický predpis. Potrebnou súcastou projektu organizácie výstavby je casový plán so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby je navrhnutý aj s ohladom na životné prostredie. Technologický predpis sa zaoberá lešením a toho od jeho dopravy až po odvoz zo staveniska . Výkresová cast zahrna niektoré konštrukcné výkresy potrebné pre realizáciu a výkres vystuženia schodiska. Tiež obsahuje výkres tvaru, ktorý je podkladom situácie projektu organizácie výstavby. Hlavným zámerom práce bolo predíst komplikáciám pri výstavbe stavebného objektu ako i zabezpecit plynulost výstavby, vytvorením kvalitného projektu, splnajúceho všetky právne predpisy a technické normy.
Key words:zariadenie staveniska, lešenie, casový plán, projekt organizácie výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited