21. 1. 2020  8:43 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Jakub Rychtárik
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cielom záverecnej práce bolo vypracovanie viacerých dokumentov, potrebných pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebného diela. Bakalárska práca je rozdelená na textovú a výkresovú cast. Textová cast obsahuje technické správy k projektu organizácie výstavby, ku konštrukcnému riešeniu bytového domu a k statike, statický výpocet a technologický predpis. Potrebnou súcastou projektu organizácie výstavby je casový plán so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby je navrhnutý aj s ohladom na životné prostredie. Technologický predpis sa zaoberá lešením a toho od jeho dopravy až po odvoz zo staveniska . Výkresová cast zahrna niektoré konštrukcné výkresy potrebné pre realizáciu a výkres vystuženia schodiska. Tiež obsahuje výkres tvaru, ktorý je podkladom situácie projektu organizácie výstavby. Hlavným zámerom práce bolo predíst komplikáciám pri výstavbe stavebného objektu ako i zabezpecit plynulost výstavby, vytvorením kvalitného projektu, splnajúceho všetky právne predpisy a technické normy.
Klíčová slova:zariadenie staveniska, lešenie, casový plán, projekt organizácie výstavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně