29. 10. 2020  15:23 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Jakub Rychtárik
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cielom záverecnej práce bolo vypracovanie viacerých dokumentov, potrebných pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebného diela. Bakalárska práca je rozdelená na textovú a výkresovú cast. Textová cast obsahuje technické správy k projektu organizácie výstavby, ku konštrukcnému riešeniu bytového domu a k statike, statický výpocet a technologický predpis. Potrebnou súcastou projektu organizácie výstavby je casový plán so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby je navrhnutý aj s ohladom na životné prostredie. Technologický predpis sa zaoberá lešením a toho od jeho dopravy až po odvoz zo staveniska . Výkresová cast zahrna niektoré konštrukcné výkresy potrebné pre realizáciu a výkres vystuženia schodiska. Tiež obsahuje výkres tvaru, ktorý je podkladom situácie projektu organizácie výstavby. Hlavným zámerom práce bolo predíst komplikáciám pri výstavbe stavebného objektu ako i zabezpecit plynulost výstavby, vytvorením kvalitného projektu, splnajúceho všetky právne predpisy a technické normy.
Kľúčové slová:
zariadenie staveniska, lešenie, casový plán, projekt organizácie výstavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene