Oct 16, 2019   11:01 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The residential bulding
Written by (author): Ing. Šimon Pucher
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Problematikou mojej bakalárskej práci bola výstavba bytového domu. Projekt je zameraný na tri oblasti a síce: technológiu stavieb, konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Technológia stavieb rieši projekt organizácie výstavby, v ktorom som sa snažil navrhnúť optimálne zariadenie staveniska. Ďalej je jej súčasťou časový plán a technologický predpis, v ktorom som sa zameral na realizáciu vinylovej podlahy. Súčasťou konštrukcie pozemných stavieb je dokumentáciu ku stavebnému povoleniu, ktorá obsahuje výkresy a technickú správu. Časť venovaná statike charakterizuje nosné konštrukcie. Jej súčasťou je výkres tvaru a návrh výstuže pre schodisko s výkresom vystuženia.
Key words:Bytový dom, Vinylová podlaha, Projekt organizácie výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited