Oct 23, 2019   2:49 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Gergely Takács
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Abstrakt Úlohou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie technologického predpisu pre realizáciu keramického stropu pre bytový dom. Cieľ projektu, technológie vyhotovenia výstavby je, aby realizácia prebiehala plynule, bezpečne a kvalitne. Projekt organizácie výstavby obsahuje charakteristiku staveniska, charakteristiku stavby, koncepciu postupu výstavby hrubej stavby, koncepciu zariadenia staveniska. Technologický predpis výstavby obsahuje technický opis konštrukcie, a technologický postup vyhotovenia Porotherm stropného systému. Časový plán obsahuje technologický normál, histogram pracovníkov a nasadenie mechanizmov. Bol riešený tak, aby všetky činnosti boli v správnom poradí podľa technologickej požiadavky a aby výstavba bola ukončená v čo najkratšom čase. Cieľom technológického predpisu bolo správne vypočítanie, navrhnutie a vyhotovenie predpätého stropného systému, čo pomáha rýchlejšiu výstavbu každých poschodí . Na vypracovanie grafickej časti som použil počítačový program Allplan 2015, prácu som vypracoval v programe Microsoft Word.
Key words:keramického, realizáciu, stropu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited