Oct 18, 2019   3:02 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment Building
Written by (author): Ing. Jozef Košík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Základom spracovania mojej práce je Bytový dom. V prvej časti je spracovaný z hľadiska technológie stavieb. Táto časť zahŕňa: Projekt organizácie výstavby a teda spracovanie technickej správy POV a výkresu situácie v prílohe. Ďalej zhotovenie časového plánu a Technologického predpisu na proces realizácie strešného plášťa plochej strechy z EPDM fólie. Druhá časť je zameraná na konštrukciu stavby ako takej. Obsahuje technickú správu KPS a v prílohe je grafická časť - výkresová dokumentácia mnou navrhnutého bytového domu v úrovni pre stavebné povolenie. Treťou časťou je statika, kde je v technickej správe STATIKA stavba popísaná zo statického hľadiska a v prílohe je výkresová časť.
Key words:Bytový dom, POV, EPDM fólia, strešný plášť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited