Oct 17, 2019   9:03 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Viera Lenčišová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:V tejto bakalárskej práci som sa zaoberala riešením a vypracovaním projektu organizácie výstavby bytového domu, ktorý je potrebný pre predloženie ku stavebnému povoleniu. V technickej správe som uviedla identifikačné údaje o stavbe, charakteristiku staveniska a stavby, postup výstavby bytového domu, zariadenie staveniska. Navrhla som vhodné opatrenia z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Projekt obsahuje taktiež situáciu staveniska a časový plán výstavby. V situácií som navrhla vhodné usporiadanie a riešenie na stavenisku počas výstavby. Časový plán zahŕňa činnosti pri realizovaní hrubej stavby, ich trvanie, počet pracovníkov či použitie vhodných mechanizmov. V rámci technologického predpisu som sa zaoberala realizáciou podlahového vykurovania v bytovom dome. Obsahuje podrobný popis postupu prác navrhnutý na konkrétne časti objektu. Vo výkresovej časti mojej bakalárskej práce je navrhnuté dispozičné riešenie bytového domu, celková koordinácia staveniska, pohľad, detail pri balkónových dverách a atike, taktiež návrh stropných dosiek a výstuže. Podľa môjho názoru som v tejto bakalárskej práci dodržala všetky potrebné náležitosti, vďaka ktorým som priblížila porozumenie daných stavebných procesov bytového domu.
Key words:podlahové vykurovanie, UNIVENTA, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited