28. 10. 2020  22:05 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor:
Ing. Viera Lenčišová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
V tejto bakalárskej práci som sa zaoberala riešením a vypracovaním projektu organizácie výstavby bytového domu, ktorý je potrebný pre predloženie ku stavebnému povoleniu. V technickej správe som uviedla identifikačné údaje o stavbe, charakteristiku staveniska a stavby, postup výstavby bytového domu, zariadenie staveniska. Navrhla som vhodné opatrenia z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Projekt obsahuje taktiež situáciu staveniska a časový plán výstavby. V situácií som navrhla vhodné usporiadanie a riešenie na stavenisku počas výstavby. Časový plán zahŕňa činnosti pri realizovaní hrubej stavby, ich trvanie, počet pracovníkov či použitie vhodných mechanizmov. V rámci technologického predpisu som sa zaoberala realizáciou podlahového vykurovania v bytovom dome. Obsahuje podrobný popis postupu prác navrhnutý na konkrétne časti objektu. Vo výkresovej časti mojej bakalárskej práce je navrhnuté dispozičné riešenie bytového domu, celková koordinácia staveniska, pohľad, detail pri balkónových dverách a atike, taktiež návrh stropných dosiek a výstuže. Podľa môjho názoru som v tejto bakalárskej práci dodržala všetky potrebné náležitosti, vďaka ktorým som priblížila porozumenie daných stavebných procesov bytového domu.
Kľúčové slová:
podlahové vykurovanie, UNIVENTA, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene