Oct 20, 2019   11:16 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Zuzana Vrzgulová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja bakalárska práca je zameraná na návrh bytového domu od jeho konštrukčného návrhu až po samotnú realizáciu. Samotný návrh konštrukcie bytového domu je vytváraný z hľadiska konštrukcie pozemných stavieb a zo statického hľadiska. Pri zostrojovaní plánu realizácie je vyhotovená situácia projektu organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis na tému realizácia tepelnoizolačného prvku (termokoša). Z hľadiska konštrukcie pozemných stavieb je vypracovaná výkresová časť v úrovni realizácie bytového domu, ktorý nebude slúžiť len na ubytovanie, ale nachádza sa v ňom aj priestor pre polyfunkciu. Statický návrh obsahuje výkresovú a výpočtovú časť, ktorá bola zameraná na určenie výstuže pre schodiskové rameno.
Key words:bytový dom, termokoš, polyfunkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited