28. 10. 2020  6:26 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Zuzana Vrzgulová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Moja bakalárska práca je zameraná na návrh bytového domu od jeho konštrukčného návrhu až po samotnú realizáciu. Samotný návrh konštrukcie bytového domu je vytváraný z hľadiska konštrukcie pozemných stavieb a zo statického hľadiska. Pri zostrojovaní plánu realizácie je vyhotovená situácia projektu organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis na tému realizácia tepelnoizolačného prvku (termokoša). Z hľadiska konštrukcie pozemných stavieb je vypracovaná výkresová časť v úrovni realizácie bytového domu, ktorý nebude slúžiť len na ubytovanie, ale nachádza sa v ňom aj priestor pre polyfunkciu. Statický návrh obsahuje výkresovú a výpočtovú časť, ktorá bola zameraná na určenie výstuže pre schodiskové rameno.
Kľúčové slová:
bytový dom, termokoš, polyfunkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene