Dec 8, 2019   11:20 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Block of flats
Written by (author): Ing. Miriama Martinčeková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu pre bytový dom. Práca sa skladá z troch častí. Prvá, technologická časť, obsahuje technickú správu k projektu organizácie výstavby. Jej súčasťou je aj samotný projekt s vyznačením navrhnutého bytového domu a stavebných objektov, dočasného zariadenia staveniska a hlavných stavebných mechanizmov. Osobitnú kapitolu tvorí návrh opatrení pre bezpečnosť počas výstavby, ochranu zdravia a tiež životného prostredia. Popis postupu stavebných prác má textovú aj grafickú časť, ktorou je časový plán výstavby. Okrem projektu organizácie výstavby je z technologického hľadiska riešený aj špecifický problém, konkrétne realizácia interiérovej dekoračnej omietky. Tomuto sa venuje technologický predpis, ktorý definuje presný technologický postup potrebný pre realizáciu, objemy materiálov, mechanizmy a náradia. Okrem technológie sa práca zaoberá aj konštrukčným a statickým riešením bytového domu. Tieto charakterizuje výkresová časť, nachádzajúca sa v prílohe.
Key words:bytový dom, dekoračná omietka, technológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited