20. 1. 2020  7:58 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Miriama Martinčeková
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu pre bytový dom. Práca sa skladá z troch častí. Prvá, technologická časť, obsahuje technickú správu k projektu organizácie výstavby. Jej súčasťou je aj samotný projekt s vyznačením navrhnutého bytového domu a stavebných objektov, dočasného zariadenia staveniska a hlavných stavebných mechanizmov. Osobitnú kapitolu tvorí návrh opatrení pre bezpečnosť počas výstavby, ochranu zdravia a tiež životného prostredia. Popis postupu stavebných prác má textovú aj grafickú časť, ktorou je časový plán výstavby. Okrem projektu organizácie výstavby je z technologického hľadiska riešený aj špecifický problém, konkrétne realizácia interiérovej dekoračnej omietky. Tomuto sa venuje technologický predpis, ktorý definuje presný technologický postup potrebný pre realizáciu, objemy materiálov, mechanizmy a náradia. Okrem technológie sa práca zaoberá aj konštrukčným a statickým riešením bytového domu. Tieto charakterizuje výkresová časť, nachádzajúca sa v prílohe.
Kľúčové slová:bytový dom, dekoračná omietka, technológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene