Oct 21, 2019   2:36 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Nikoleta Ševčíková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Vo svojej bakalárskej práci sa venujem návrhu bytového domu z konštrukčného a statického hľadiska, ku ktorému som vypracovala výkresovú a textovú časť. Podrobnejšie sa zameriavam na vypracovanie technologickej časti, kde som spracovala projekt k organizácii výstavby s návrhom strojov a zariadení pre výstavbu a časový harmonogram prác, ktorý je zameraný na zhotovenie hrubej stavby. Pre bytovú jednotku, ktorá je súčasťou navrhnutého bytového domu som vypracovala technologický predpis na realizáciu podlahového vykurovania.
Key words:Bytový dom , vykurovanie, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited