28. 10. 2020  1:18 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Nikoleta Ševčíková
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Vo svojej bakalárskej práci sa venujem návrhu bytového domu z konštrukčného a statického hľadiska, ku ktorému som vypracovala výkresovú a textovú časť. Podrobnejšie sa zameriavam na vypracovanie technologickej časti, kde som spracovala projekt k organizácii výstavby s návrhom strojov a zariadení pre výstavbu a časový harmonogram prác, ktorý je zameraný na zhotovenie hrubej stavby. Pre bytovú jednotku, ktorá je súčasťou navrhnutého bytového domu som vypracovala technologický predpis na realizáciu podlahového vykurovania.
Kľúčové slová:
Bytový dom , vykurovanie, projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene