29. 10. 2020  9:51 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Moja záverečná bakalárska práca sa skladá z dvoch častí, prvou časťou je (POV) Projekt Organizácie Výstavby, druhou časťou je vypracovanie technologického predpisu --realizácia obkladov a dlažieb. Účelom práce je vytvorenie efektívneho stavebno-technologického postupu realizácie stavby pre projektovaný bytový dom a vypracovanie technologického predpisu k problematike realizácií obkladov a dlažieb. Projekt organizácie výstavby je zameraný na zrealizovanie hrubej stavby. Návrh realizácie obkladov a dlažieb sa nachádza v druhej časti bakalárskej práce. Vypracovaný projekt obsahuje technické správy a textovú časť zameranú na návrh zariadenia staveniska. Doplnením práce sú grafické prílohy, časový plán a situácia zariadenia staveniska. Kľúčové slová: bytový dom, organizácia výstavby, obklady a dlažby
Kľúčové slová:bytový, obklad, dlažby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene