Oct 19, 2019   2:59 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat House
Written by (author): Ing. Dominika Lehotská
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Jana Hulinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bol návrh bytového domu z hľadiska technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Časť technológie stavieb zahŕňa vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV) bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu, časový plán výstavby s grafickým vyhotovením a situáciu zariadenia staveniska. Patrí sem aj technologický predpis so zameraním na podlahu Marmoleum ForboReal. Tento typ podlahy som si vybrala vzhľadom na jeho ekologické zloženie, ľahkú aplikáciu a jeho vlastnosti. Ďalšia časť konštrukcie pozemných stavieb obsahuje výkresovú a textovú časť. Výkresová dokumentácia zahŕňa pohľad, priečny rez, detaily, pôdorys 1. nadzemného podlažia, pôdorys typického podlažia a situáciu bytového domu. Posledná časť sa zameriava na statiku daného bytového domu. Obsahuje výkres výstuže schodiska, výkres tvaru, technickú správu a príslušné statické výpočty.
Key words:marmoleum, bytový dom, technológia stavieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited