9. 12. 2019  22:02 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dominika Lehotská
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Jana Hulinová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bol návrh bytového domu z hľadiska technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Časť technológie stavieb zahŕňa vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV) bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu, časový plán výstavby s grafickým vyhotovením a situáciu zariadenia staveniska. Patrí sem aj technologický predpis so zameraním na podlahu Marmoleum ForboReal. Tento typ podlahy som si vybrala vzhľadom na jeho ekologické zloženie, ľahkú aplikáciu a jeho vlastnosti. Ďalšia časť konštrukcie pozemných stavieb obsahuje výkresovú a textovú časť. Výkresová dokumentácia zahŕňa pohľad, priečny rez, detaily, pôdorys 1. nadzemného podlažia, pôdorys typického podlažia a situáciu bytového domu. Posledná časť sa zameriava na statiku daného bytového domu. Obsahuje výkres výstuže schodiska, výkres tvaru, technickú správu a príslušné statické výpočty.
Klíčová slova:marmoleum, bytový dom, technológia stavieb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně