20. 1. 2020  8:06 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dominika Lehotská
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Jana Hulinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bol návrh bytového domu z hľadiska technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Časť technológie stavieb zahŕňa vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV) bytového domu, ktorý obsahuje technickú správu, časový plán výstavby s grafickým vyhotovením a situáciu zariadenia staveniska. Patrí sem aj technologický predpis so zameraním na podlahu Marmoleum ForboReal. Tento typ podlahy som si vybrala vzhľadom na jeho ekologické zloženie, ľahkú aplikáciu a jeho vlastnosti. Ďalšia časť konštrukcie pozemných stavieb obsahuje výkresovú a textovú časť. Výkresová dokumentácia zahŕňa pohľad, priečny rez, detaily, pôdorys 1. nadzemného podlažia, pôdorys typického podlažia a situáciu bytového domu. Posledná časť sa zameriava na statiku daného bytového domu. Obsahuje výkres výstuže schodiska, výkres tvaru, technickú správu a príslušné statické výpočty.
Kľúčové slová:marmoleum, bytový dom, technológia stavieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene