27. 1. 2020  16:49 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Radka Gunárová
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu organizácie výstavby, ktorý je jedným z dokumentov pre získanie stavebného povolenia. Súčasťou projektu je situácia staveniska so širšími vzťahmi a technická správa k projektu organizácie výstavby. V technickej správe sú stručne a výstižne uvedené identifikačné údaje stavby, charakteristika staveniska, charakteristika stavby, koncepcia postupu výstavby s uvedenými použitými mechanizmami, koncepcia zariadenia staveniska, opatrenia na ochranu životného prostredia počas realizácie výstavby a analyzovaná je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ďalšou technologickou časťou mojej práce je problematika časového plánu výstavby zameraného na hrubú stavbu. Poslednou technologickou časťou mojej práce je riešenie špecifického problému – technologický predpis zameraný na realizáciu sadrovláknitej „suchej“ podlahy Fermacell. Nemenej dôležitou časťou mojej práce je príloha obsahujúca výkresy z časti technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Verím, že moja bakalárska práca spĺňa po obsahovej strane požadované náležitosti.
Klíčová slova:Technologický predpis, Realizácia suchej podlahy, Projekt organizácie výstavby, Bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně