27. 10. 2020  8:34 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Radka Gunárová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu organizácie výstavby, ktorý je jedným z dokumentov pre získanie stavebného povolenia. Súčasťou projektu je situácia staveniska so širšími vzťahmi a technická správa k projektu organizácie výstavby. V technickej správe sú stručne a výstižne uvedené identifikačné údaje stavby, charakteristika staveniska, charakteristika stavby, koncepcia postupu výstavby s uvedenými použitými mechanizmami, koncepcia zariadenia staveniska, opatrenia na ochranu životného prostredia počas realizácie výstavby a analyzovaná je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ďalšou technologickou časťou mojej práce je problematika časového plánu výstavby zameraného na hrubú stavbu. Poslednou technologickou časťou mojej práce je riešenie špecifického problému – technologický predpis zameraný na realizáciu sadrovláknitej „suchej“ podlahy Fermacell. Nemenej dôležitou časťou mojej práce je príloha obsahujúca výkresy z časti technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Verím, že moja bakalárska práca spĺňa po obsahovej strane požadované náležitosti.
Kľúčové slová:Technologický predpis, Realizácia suchej podlahy, Projekt organizácie výstavby, Bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene