Oct 21, 2019   2:14 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Bc. Filip Ján Gavrilov
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt rieši technológie, konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Z časti technológie sa môže projekt rozdeliť na tri časti. Prvá časť je plán organizácie výstavby. V tejto časti bolo zameranie na to, aby organizácia na stavenisku vyhovovala normám a štandardom, priestor staveniska čo najefektívnejšie využitý, s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt myslí aj na ochranu zdravia pri práci. K časti POV je výkres a technická správa. Druhou časťou bol technologický predpis pre realizáciu terazzovej podlahy na chodbách a schodisku s postrom. Treťou časťou bolo vypracovanie časového plánu výstavby, kde je výstupom grafická časť. Z časti KPS je vypracovaných šesť výkresov a technická správa. Cieľom bolo, aby bytový dom vyhovoval normám. Časť statika riešila výpočet zaťaženia v typickom podlaží a návrh výstuže do stropu 2. NP. Výstupom sú dva výkresy a technická správa.
Key words:bytový dom, technológia, terazzo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited