16. 12. 2019  11:42 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Filip Ján Gavrilov
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt rieši technológie, konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Z časti technológie sa môže projekt rozdeliť na tri časti. Prvá časť je plán organizácie výstavby. V tejto časti bolo zameranie na to, aby organizácia na stavenisku vyhovovala normám a štandardom, priestor staveniska čo najefektívnejšie využitý, s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt myslí aj na ochranu zdravia pri práci. K časti POV je výkres a technická správa. Druhou časťou bol technologický predpis pre realizáciu terazzovej podlahy na chodbách a schodisku s postrom. Treťou časťou bolo vypracovanie časového plánu výstavby, kde je výstupom grafická časť. Z časti KPS je vypracovaných šesť výkresov a technická správa. Cieľom bolo, aby bytový dom vyhovoval normám. Časť statika riešila výpočet zaťaženia v typickom podlaží a návrh výstuže do stropu 2. NP. Výstupom sú dva výkresy a technická správa.
Klíčová slova:bytový dom, technológia, terazzo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně