20. 1. 2020  6:31 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Filip Ján Gavrilov
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt rieši technológie, konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Z časti technológie sa môže projekt rozdeliť na tri časti. Prvá časť je plán organizácie výstavby. V tejto časti bolo zameranie na to, aby organizácia na stavenisku vyhovovala normám a štandardom, priestor staveniska čo najefektívnejšie využitý, s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt myslí aj na ochranu zdravia pri práci. K časti POV je výkres a technická správa. Druhou časťou bol technologický predpis pre realizáciu terazzovej podlahy na chodbách a schodisku s postrom. Treťou časťou bolo vypracovanie časového plánu výstavby, kde je výstupom grafická časť. Z časti KPS je vypracovaných šesť výkresov a technická správa. Cieľom bolo, aby bytový dom vyhovoval normám. Časť statika riešila výpočet zaťaženia v typickom podlaží a návrh výstuže do stropu 2. NP. Výstupom sú dva výkresy a technická správa.
Kľúčové slová:bytový dom, technológia, terazzo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene