Oct 23, 2019   3:04 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ing. Nikola Sedláková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úlohou bakalárskej práce je vypracovať projekt bytového domu za účelom získania stavebného povolenia. Moja bakalárska práca sa skladá z troch častí: technológia stavieb, konštrukcie pozemných stavieb a statika. V prvej časti bakalárskej práce, technológia stavieb, je vypracovaný projekt organizácie výstavby, ktorý pozostáva z technickej správy a zo situácie k zariadeniu staveniska. Ďalej sa v časti technológia stavieb nachádza časový harmonogram hrubej stavby a technologický predpis na realizáciu balkónovej skladby. Druhá časť bakalárskej práce, konštrukcie pozemných stavieb, pozostáva z technickej správy a výkresovej časti. Vo výkresovej časti sa nachádza situácia, tri detaily, pôdorys typického a prvého nadzemného podlažia, priečny rez schodiskom a pohľad. Tretia časť bakalárskej práce, statika, sa skladá z technickej správy, výpočtov a výkresovej časti. Vo výpočtovej časti je návrh rozmerov, výpočet výstuže a zaťažení. Vo výkresovej časti som vypracovala výkres tvaru typického podlažia, výkres tvaru schodiska a výkres výstuže stropnej dosky.
Key words:Bytový dom, Projekt organizácie výstavby, balkóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited