Oct 18, 2019   11:35 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Bc. Richard Horník
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt sa skladá z troch častí. Prvá časť sa zaoberá technológiou stavieb. Obsahuje projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby a technickú správu. Do tejto časti patrí aj technologický predpis v ktorom sa zaoberám hydroizoláciou spodnej stavby z kontaktného bitúmenového hydroizolačného systému. Druhú časť projektu tvorí projektová dokumentácia bytového domu z konštrukcií pozemných stavieb. Projektová dokumentácia pozostáva zo situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia, typického pôdorysu, zvislého rezu, pohľadu a troch detailových celkov a technickej správy. Detaily ktoré som vypracoval sa zaoberajú hydroizoláciou spodnej stavby, skladbou balkóna, strešného vpustu, prienikom potrubia cez strešnú konštrukciu, ukončenie atiky, detailom soklovej časti a okenným nadpražím. Tretia časť projektu tvorí oblasť betónových konštrukcií. Táto časť obsahuje návrh rozmerov nosných prvkov v bytovom dome, výkres výstuže stropnej dosky, výkres tvaru stropnej dosky a technickú správu statiky.
Key words:projekt, hydroizolácia, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited