16. 12. 2019  10:44 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Richard Horník
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt sa skladá z troch častí. Prvá časť sa zaoberá technológiou stavieb. Obsahuje projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby a technickú správu. Do tejto časti patrí aj technologický predpis v ktorom sa zaoberám hydroizoláciou spodnej stavby z kontaktného bitúmenového hydroizolačného systému. Druhú časť projektu tvorí projektová dokumentácia bytového domu z konštrukcií pozemných stavieb. Projektová dokumentácia pozostáva zo situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia, typického pôdorysu, zvislého rezu, pohľadu a troch detailových celkov a technickej správy. Detaily ktoré som vypracoval sa zaoberajú hydroizoláciou spodnej stavby, skladbou balkóna, strešného vpustu, prienikom potrubia cez strešnú konštrukciu, ukončenie atiky, detailom soklovej časti a okenným nadpražím. Tretia časť projektu tvorí oblasť betónových konštrukcií. Táto časť obsahuje návrh rozmerov nosných prvkov v bytovom dome, výkres výstuže stropnej dosky, výkres tvaru stropnej dosky a technickú správu statiky.
Klíčová slova:projekt, hydroizolácia, bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně