24. 10. 2020  23:16 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Richard Horník
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu bytového domu. Projekt sa skladá z troch častí. Prvá časť sa zaoberá technológiou stavieb. Obsahuje projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby a technickú správu. Do tejto časti patrí aj technologický predpis v ktorom sa zaoberám hydroizoláciou spodnej stavby z kontaktného bitúmenového hydroizolačného systému. Druhú časť projektu tvorí projektová dokumentácia bytového domu z konštrukcií pozemných stavieb. Projektová dokumentácia pozostáva zo situácie, pôdorysu prvého nadzemného podlažia, typického pôdorysu, zvislého rezu, pohľadu a troch detailových celkov a technickej správy. Detaily ktoré som vypracoval sa zaoberajú hydroizoláciou spodnej stavby, skladbou balkóna, strešného vpustu, prienikom potrubia cez strešnú konštrukciu, ukončenie atiky, detailom soklovej časti a okenným nadpražím. Tretia časť projektu tvorí oblasť betónových konštrukcií. Táto časť obsahuje návrh rozmerov nosných prvkov v bytovom dome, výkres výstuže stropnej dosky, výkres tvaru stropnej dosky a technickú správu statiky.
Kľúčové slová:projekt, hydroizolácia, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene