Oct 16, 2019   1:33 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Bc. Dávid Bolcár
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Práca je zameraná na vytvorenie projektu organizácie výstavby pre navrhnutý bytový dom na Moyzesovej ulici v Poprade, za účelom získania stavebného povolenia. Tento projekt organizácie výstavby sa prikladá k projektovej dokumentácii. Projekt organizácie výstavby obsahuje technickú správu, výkres zariadenia staveniska a časový plán výstavby. Druhá časť bakalárskej práce obsahuje vypracovaný technologický predpis pre stropné debnenie PERI MAXIMO. Dôležitou súčasťou technologického predpisu je aj výkresová časť. Poslednou časťou bakalárskej práce sú technické správy a výkresová časť ku konštrukciám pozemných stavieb a k statike. Hlavným cieľom práce je vysvetliť postup prác a organizáciu na hrubej stavbe bytového domu. Kľúčové slová: bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, debnenie, PERI MAXIMO
Key words:bytový dom, debnenie, POV

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited