22. 10. 2020  5:41 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Dávid Bolcár
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Práca je zameraná na vytvorenie projektu organizácie výstavby pre navrhnutý bytový dom na Moyzesovej ulici v Poprade, za účelom získania stavebného povolenia. Tento projekt organizácie výstavby sa prikladá k projektovej dokumentácii. Projekt organizácie výstavby obsahuje technickú správu, výkres zariadenia staveniska a časový plán výstavby. Druhá časť bakalárskej práce obsahuje vypracovaný technologický predpis pre stropné debnenie PERI MAXIMO. Dôležitou súčasťou technologického predpisu je aj výkresová časť. Poslednou časťou bakalárskej práce sú technické správy a výkresová časť ku konštrukciám pozemných stavieb a k statike. Hlavným cieľom práce je vysvetliť postup prác a organizáciu na hrubej stavbe bytového domu. Kľúčové slová: bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, debnenie, PERI MAXIMO
Kľúčové slová:
bytový dom, debnenie, POV

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene