Oct 22, 2019   8:34 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Ing. Juraj Kollár
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úspešná realizácia každej stavby plne súvisí a závisí na kvalite spracovania projektovej dokumentácie a projekt organizácie výstavby je jej dôležitou súčasťou. Hlavnou úlohou POV je riešiť koncepciu realizácie výstavby a s rešpektom pristupovať k životnému prostrediu a bezpečnosti všetkých účastníkov výstavby. Svojím obsahom preukazuje, že je stavba realizovateľná v zadanej lokalite a v požadovanej lehote výstavby. Zadaná téma pozostávala z návrhu bytového domu, ktorá bola na Ateliérovej tvorbe spracovaná na úroveň pre realizáciu daného objektu. Ďalej sme spracovali POV predkladané na získanie stavebného povolenie stavebnému úradu. Snažili sme o riešenie koncepcie výstavby z hľadiska priestoru a času z nadväznosťou na súvisiace investície. Hľadali sme riešenie, ktoré by bolo pre investora zaujímavé hlavne z hľadiska lehoty výstavby a minimalizovania nákladov do maximálnej možnej miery. Riešil som to predovšetkým podrobným prepracovaním časového plánu výstavby v úzkej nadväznosti na situáciu a polohu staveniska, ďalej použitím vhodných mechanizmov, použitím vhodných technológií ale aj riešením zásobovania. Konkrétne som vypracoval technologický predpis na murovanie nosných stien systémom tvárnic Porotherm P+D v ktorom som poukázal na možnosti zlepšenia kvality použitím vhodných postupov a technológií a tým zefektívnenia postupu zhotovovanej konštrukcie.
Key words:bytový dom, realizácia, murovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited