11. 11. 2019  21:29 Martin
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Juraj Kollár
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Úspešná realizácia každej stavby plne súvisí a závisí na kvalite spracovania projektovej dokumentácie a projekt organizácie výstavby je jej dôležitou súčasťou. Hlavnou úlohou POV je riešiť koncepciu realizácie výstavby a s rešpektom pristupovať k životnému prostrediu a bezpečnosti všetkých účastníkov výstavby. Svojím obsahom preukazuje, že je stavba realizovateľná v zadanej lokalite a v požadovanej lehote výstavby. Zadaná téma pozostávala z návrhu bytového domu, ktorá bola na Ateliérovej tvorbe spracovaná na úroveň pre realizáciu daného objektu. Ďalej sme spracovali POV predkladané na získanie stavebného povolenie stavebnému úradu. Snažili sme o riešenie koncepcie výstavby z hľadiska priestoru a času z nadväznosťou na súvisiace investície. Hľadali sme riešenie, ktoré by bolo pre investora zaujímavé hlavne z hľadiska lehoty výstavby a minimalizovania nákladov do maximálnej možnej miery. Riešil som to predovšetkým podrobným prepracovaním časového plánu výstavby v úzkej nadväznosti na situáciu a polohu staveniska, ďalej použitím vhodných mechanizmov, použitím vhodných technológií ale aj riešením zásobovania. Konkrétne som vypracoval technologický predpis na murovanie nosných stien systémom tvárnic Porotherm P+D v ktorom som poukázal na možnosti zlepšenia kvality použitím vhodných postupov a technológií a tým zefektívnenia postupu zhotovovanej konštrukcie.
Klíčová slova:bytový dom, realizácia, murovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně