20. 1. 2020  7:14 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Juraj Kollár
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Úspešná realizácia každej stavby plne súvisí a závisí na kvalite spracovania projektovej dokumentácie a projekt organizácie výstavby je jej dôležitou súčasťou. Hlavnou úlohou POV je riešiť koncepciu realizácie výstavby a s rešpektom pristupovať k životnému prostrediu a bezpečnosti všetkých účastníkov výstavby. Svojím obsahom preukazuje, že je stavba realizovateľná v zadanej lokalite a v požadovanej lehote výstavby. Zadaná téma pozostávala z návrhu bytového domu, ktorá bola na Ateliérovej tvorbe spracovaná na úroveň pre realizáciu daného objektu. Ďalej sme spracovali POV predkladané na získanie stavebného povolenie stavebnému úradu. Snažili sme o riešenie koncepcie výstavby z hľadiska priestoru a času z nadväznosťou na súvisiace investície. Hľadali sme riešenie, ktoré by bolo pre investora zaujímavé hlavne z hľadiska lehoty výstavby a minimalizovania nákladov do maximálnej možnej miery. Riešil som to predovšetkým podrobným prepracovaním časového plánu výstavby v úzkej nadväznosti na situáciu a polohu staveniska, ďalej použitím vhodných mechanizmov, použitím vhodných technológií ale aj riešením zásobovania. Konkrétne som vypracoval technologický predpis na murovanie nosných stien systémom tvárnic Porotherm P+D v ktorom som poukázal na možnosti zlepšenia kvality použitím vhodných postupov a technológií a tým zefektívnenia postupu zhotovovanej konštrukcie.
Kľúčové slová:bytový dom, realizácia, murovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene