Jan 19, 2020   4:25 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Bc. Tomáš Novák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom moje bakalárskej práce bolo vypracovať projekt bytového domu na realizačnom stupni dokumentácie spolu s technologickým predpisom. Projekt organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie rieši spôsob a postup výstavby navrhnutého bytového domu tak, aby výstavba bola plynulá a efektívna. V rámci projektu organizácie výstavby som vypracoval aj časový plán na realizáciu hrubej stavby so znázornením časového priebehu jednotlivých činností. Technologický predpis rieši realizáciu monolitickej, železobetónovej stropnej dosky ako kvalitného a pomerne jednoduchého riešenia vodorovnej konštrukcie.
Key words:bytový dom Čmelíková, projekt POV, technologický predpis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited